Theraceclub – kraulová otočka

Trenér plavání zde upozorňuje na typické chyby, kterých se plavci dopouštějí při kraulové otočce.

Fast Swimming Techniques – Freestyle Flip Turn – The Flip

Základní problémy kraulové otočky

  1. Prvním problémem je, že plavec nepřitahuje kolena a nohy dostatečně blízko k hrudi. Důsledkem je příliš velká rotace (kotoul), která trvá příliš dlouho. Trenér doporučuje přitahovat hruď ke kolenům a mít nohy skrčené blízko těla. Tím dosáhneme rychlejší rotace (jsme víc sbalení). Je třeba sbalit i hlavu a přitáhnout ji k hrudi.
  2. Dalším problémem bývá, že plavec jde do rotace (přetočení na bok) již v průběhu kotoulu, což je opět pomalé. Trenér doporučuje nechat palce při odrazu přímo směrující nahoru.
  3. Za třetí problém označuje, když plavec při otočce „háže vodu za hlavu“ a zalamuje při tom lokty. Doporučuje nechávat ruce rovné, co nejdále od těla, nepomáhat si s nimi a nechávat je ve stejné pozici „zmražené“ při odrazu od stěny – je to rychlejší. Ruce jsou tak ihned připraveny ke spojení dlaní ještě před odrazem plavce od stěny.

Zdroj: theraceclub

Author: Jitka Vachtová

Věnuji se plavání a pro zájemce nabízím individuální výuku a tréninky plavání pro dospělé v bazénu Šutka na Praze 8.