Rubriky
Plavání

Polohový závod

Polohový závod (tzv. polohovka) se plave buď individuálně, nebo jako štafeta. Plavecké způsoby se střídají. Obrátky mezi jednotlivými plaveckými způsoby mají svá specifika a musí se řídit pravidly plavání.

Individuální polohový závod

V individuálním polohovém závodě (anglicky individual medley) plavec postupně vystřídá všechny čtyři plavecké způsoby, a to v pořadí: motýlek, znak, prsa, volný způsob (zpravidla plavci plavou kraul). Zjednodušeně bych řekla, že plavci plavou od nejtěžšího plaveckého způsobu k tomu pro ně nejlehčímu. Obrátky jsou vidět na videu polohového závodu:

Polohová štafeta

V polohové štafetě (anglicky medley relay) je pořadí plaveckých způsobů následující: znak, prsa, motýlek, volný způsob (obvykle kraul). Ve štafetě plavou čtyři plavci a každý člen štafety plave jiným plaveckým způsobem. Nejlépe je vše vidět na videích:

Autor: Jitka Vachtová

Nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Budete-li mít o tréninky zájem, kontaktujte mne.