Rubriky
Plavání v přírodě

Neopreny v dálkovém plavání

V dálkovém plavání se v pravidlech objevil od roku 2017 nový odstavec, který se týká použití neoprenů při plavání na otevřených vodách. Pravidla dálkového plavání najdeme ve sportovně technických dokumentech 2019 (dále jen STD 2019).

Ustanovení ohledně plavek a neoprenů jsou dle mého názoru značně nepřehledná. Plaveckých úborů se týká sekce GR 5 (strana 7 STD 2019), další upřesnění je v pravidlech BL 7, BL 8 (strana 10 STD 2019) a následně najdeme zrušení určitého pravidla v ustanovení o závodu OWS 6.10.1 (strana 17, STD 2019). Konkrétně se jedná o následující odstavce.

GR 5 Plavecké úbory

Citace vybraných ustanovení z STD 2019 (strana 7):

GR 5.1 Závodníci musí mít při všech plaveckých soutěžích řádný úbor vhodný pro plavecké soutěže (plavky, čepičky, brýle), na kterých nesmí mít žádné nevhodné znaky a symboly, které by mohly být považovány za urážlivé.


GR 5.2 Látka plaveckého úboru musí být z neprůhledného materiálu. Je možné používat dvě plavecké čepičky.

GR 5.5 Na mistrovských soutěžích, Českém poháru a soutěžích pořádaných VSP nesmí plavec používat čepičky, nebo plavky se symbolem jiného státu než ČR, nebo v případě cizího, nebo dvojího státního občanství symbolikou státu, jehož občanství je držitelem. Na požádání VR je povinen jiné státní občanství prokázat příslušným osobním dokladem.


Poznámka ČSPS: další upřesnění v pravidlech BL 7, BL 8. FINA, resp. Exekutiva FINA může upravit další články a doplňky.

BL 8 Plavecké úbory

V základních ustanoveních (výpis z pravidel FINA) najdeme následující pravidla. Do těchto pravidel se dostaly i již zmiňované neopreny. Zde je citace vybraných ustanovení z STD 2019 (strana 9 a 10):

BL 8.1 FINA schvaluje plavky, které mohou být používané na OH a soutěžích FINA (plavání i plavání na otevřených vodách) v souladu s platnými pravidly a postupy stanovenými ve FINA Requirements for Swimwear Approval (FRSA). Seznam plavek schválených Swimming Approval Commission je zveřejňován (the Approved list) každý rok. Musí být zveřejněn před 31. 12. a je platný od 1. 1. následujícího roku.


BL 8.2 V plaveckých soutěžích (bazénových i na otevřených vodách) smí plavci nosit pouze jedny plavky skládající se z jedné nebo dvou částí. Žádné další prvky jako návleky na paže či nohy nemohou být považovány za součást plavek. Všechny plavky musí být v souladu s požadavky stanovenými těmito Základními ustanoveními a FRSA.


BL 8.3 Pro bazénové závody nesmí být plavky pro muže prodloužené nad pupek ani pod kolena, pro ženy nemohou plavky zakrývat krk a také nemohou být prodloužené od ramen níž ani prodloužené pod kolena. Všechny plavky musí být vyrobené z textilních materiálů.


BL 8.4 Pro závody na otevřených vodách s teplotou vody 20 °C a více nesmí plavky překrývat krk, nesmí být prodloužené přes ramena a pod kotníky. Vyjma této specifické formy plavek, musí tyto plavky splňovat všechny ostatní kritéria a požadavky stejně jako plavky pro bazénové závody.


BL 8.5 Od 1.1.2017 mohou muži i ženy při soutěžích na otevřených vodách při teplotě vody pod 20 °C použít buď plavky dle BL 8.4 nebo neopren. Pokud je teplota vody pod 18 °C, je použití neoprenu povinné.
Pro účely výkladu ustanovení BL 8.5 je neopren plaveckým úborem z materiálů poskytujících tepelnou ochranu. Neopren jak pro muže, tak pro ženy musí pokrývat trup, záda, ramena a kolena. Nesmí přesahovat přes krk, zápěstí ani kotníky.


BL 8.6 BL 8.1 až BL 8.5 se vztahují rovněž pro soutěže masters na otevřených vodách.

OWS 6 Závod

Zde je citace vybraného ustanovení z STD 2019 (strana 17):

OWS 6.10.1 Při domácích soutěžích v ČR se neuplatňuje vymezení teploty v základním ustanovení k plaveckým úborům BL 8.4, ani související ustanovení BL 8.5 a BL 8.6.

Neopren v ČR v dálkovém plavání?

V dálkovém plavání by se měly všechny oddíly (kluby) a členové ČSPS řídit dle možností pravidly mezinárodní organizace FINA, ale na druhou stranu jsou zároveň uznávané „národní“ úpravy pravidel (strana 6, STD 2019). Ačkoli by měla být obecně aplikována pravidla mezinárodní organizace FINA, tak jsou rozhodující dle GR 3.3 str. 7 pravidla organizace, v jejíž pravomoci se soutěž pořádá. Dle GR 0.3 je v České republice oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů Český svaz plaveckých sportů (ČSPS). FINA sice zavedla neopreny, ustanovení pro ČR je následně ruší :).

Jestli to dobře chápu, tak v ČR v dálkovém plavání nejsou na domácích soutěžích neopreny povinné a nejsou pravděpodobně ani povoleny. V případě nejasností se raději informujte u organizátora závodu. V nevhodném plaveckém úboru stejně na start puštěni nebudete. Něco jiného by mohlo být, kdyby soutěž organizovala přímo FINA.

S neopreny na soutěži dálkového plavání v ČR jsem se zatím nesetkala, ale ve vodě pod 18 °C jsem poslední dobou účastna dálkového plavání nebyla.

Je neopren vždy výhoda?

Jestli je zavedení neoprenů do dálkového plavání na mezinárodní úrovni dobře, nebo špatně, je otázka názoru. Neopreny rozhodně zvýhodňují méně disponované plavce, kteří nejsou tolik odolní vůči teplotě vody. Zvýhodňují též plavce s horší plaveckou technikou. Zjednodušeně budou zvýhodněni ti, kteří si neopren vezmou, oproti těm, kteří ho nepoužijí.

Neopren nemusí být vždy výhra. Neopren může způsobit odřeniny, u některých plavců může docházet i k přehřátí těla. Určitě se najdou plavci, kteří by raději plavali v dané teplotě vody bez neoprenu, ale vzhledem k tomu, že v neoprenu jste rychlejší a chcete zvítězit, tak jste nepřímo či přímo nuceni neopren použít.

Na druhou stranu lze pochopit, že určitá teplota vody je pro jisté plavce limitní. Podchlazení těla může způsobit nemilé zdravotní důsledky a použití neoprenu může tato rizika omezit. Chápu zde organizátory, že chtějí tímto omezit zdravotní rizika pro plavce. Na druhou stranu, závody nejsou pro každého a když studenou vodu nesnesu, tak do ní jednoduše nelezu, nebo z ní vylezu, body/nebody.

Magická dvacítka a osmnáctka

Fakt, že se neopreny dostaly i do pravidel dálkového plavání, tak také poukazuje na to, že funguje magická osmnáctka a dvacítka jako určitý mezník, co se ve vodě s lidským tělem děje (viz článek: Doba pobytu ve studené vodě).

Autor: Jitka Vachtová

Nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Budete-li mít o tréninky zájem, kontaktujte mne.