Rubriky
Plavání v přírodě

Kamencové jezero u Chomutova

Dříve v Kamencově jezeře probíhaly závody dálkového plavání. Nyní již jezero není na soupise míst, kam se jezdí. Osobně si myslím, že je to kvůli nebezpečnosti dlouhodobého pobytu v této vodě, která je značně kyselá podobně jako citrón či ocet. Krátkodobý pobyt (v řádech minut) však může být léčivý, a proto jsou v areálu lázně.

Specifické složení vody

Kamencové jezero u Chomutova patří mezi unikáty. Vzniklo zatopením lomu na kamenec a síru. Díky tomu má jezero specifické složení vody. Voda je průzračná a nežijí v ní žádné ryby ani řasy. Voda obsahuje kyselinu sírovou, sírany železa a hliníku.

Kyselost Kamencova jezera

PH vody v Kamencově jezeře se pohybuje mezi 2,5 až 2,9. Voda je značně kyselá. Neutrální pH je rovno 7. PH využívá stupnice od 0 do 14. Nižší hodnoty než 7 značí kyselost, vyšší hodnoty než 7 značí zásaditost. Stupnice je logaritmická, tzn. že každá další celá hodnota znamená nárůst či pokles určitých aniontů či kationtů, podle kterých se měří pH, o jeden řád, tj. 10×. Pro srovnání kyselost pH 2,4 má citrónová šťáva, kyselost o hodnotě 2,9 má ocet. V Kamencově jezeře se koupete v roztoku podobném svou kyselostí octu či citrónu. S ohledem na sírany a kyselost pak není divu, že voda je průzračná a bez života.

Rekreační oblast a bývalé lázně

Kamencové jezero slouží jako rekreační oblast. Dříve zde byly lázně. Vliv na lidský organismus je příznivý, ale nic se nemá přehánět… Pozor na zuby, aby se příliš neodvápnily.

Autor: Jitka Vachtová

Nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Budete-li mít o tréninky zájem, kontaktujte mne.