Rubriky
Kraul Motýlek Prsa Teorie plavání Výuka plavání Znak

Elektronická studovna FTVS UK

Pěkně zpracovanou teorii k plavání najdeme v elektronické studovně Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Jde o lekce k předmětu plavání ke studiu od Jitky Pokorné, Ireny Čechovské, Ivany Felgrové, Daniela Juráka, Petra Smolíka. Protože elektronická studovna je trochu nepřehledná, přináším soupis přednášek včetně jejich názvů a správného seřazení. Přednášky jsou ve formě doc dokumentů a stahují se do PC.

Lekce plavání – technika a teorie

 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU – PLAVÁNÍ I,
 2. DIAGNOSTIKA PLAVECKÝCH DOVEDNOSTÍ,
 3. ADAPTACE NA VODNÍ PROSTŘEDÍ I. přípravná plavecká výuka,
 4. ADAPTACE NA VODNÍ PROSTŘEDÍ II. základní plavecké dovednosti,
 5. TECHNIKA KRAUL – POLOHA, ČINNOST DOLNÍCH KONČETIN,
 6. TECHNIKA KRAUL – činnost horních končetin,
 7. TECHNIKA KRAUL – rotace, dýchání,
 8. TECHNIKA KRAUL – souhra,
 9. TECHNIKA KRAUL – základní a kotoulová obrátka,
 10. TECHNIKA PRSA – poloha těla plavce, pohyby dolních končetin,
 11. TECHNIKA PRSA – činnost horních končetin, dýchání,
 12. TECHNIKA PRSA – souhra,
 13. TECHNIKA PRSA – pohybový cyklus pod vodou, po startu a po obrátce,
 14. TECHNIKA PRSA – obrátka,
 15. TECHNIKA ZNAK – poloha, činnost dolních končetin,
 16. TECHNIKA ZNAK – činnost horních končetin,
 17. TECHNIKA ZNAK – rotace, souhra,
 18. TECHNIKA ZNAK – základní obrátka, obrátka „kotoulová“,
 19. TECHNIKA MOTÝLEK – delfínové vlnění,
 20. TECHNIKA MOTÝLEK – modifikace delfínového vlnění,
 21. STARTOVNÍ SKOK Z BLOKU,
 22. STARTOVNÍ SKOK Z VODY,
 23. Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích I.,
 24. Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích II.,
 25. Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích III.,
 26. PLAVÁNÍ V KONDIČNÍCH PROGRAMECH,
 27. PLAVÁNÍ VE ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÝCH POHYBOVÝCH PROGRAMECH,
 28. KONTROLA STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Zdroj: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Autor: Jitka Vachtová

Nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Dále doučuji matematiku online přes Skype s použitím webové tabule. Budete-li mít zájem o výuku či tréninky, kontaktujte mne.